"רוז" זה גם שם טוב!
חלוקת דולרים - קיץ תש"נ (אילוסטרצי')

"רוז" זה גם שם טוב!

"המכון להפצת תורתו של משיח" ממשיך בפרסום קטעים מיוחדים מחלוקות הדולרים, והפעם – קטע מתאריך כ"א מנחם אב תש"נ – בפרסום ראשון.

[מפאת האיכות, מומלץ להאזין עם אזניות].

להלן תמליל בדרך אפשר, עם תרגום חפשי ללה"ק (דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א במודגש):

Someone (apparently) asked for a Brocho.

"What is your Hebrew name?"

Avrohom Mordechai.

"Your Mother's name?"

Rose. (Someone interjects:) Rochel.

"Maybe it is Shoshanah. But… the name 'Rose' – it is also a good name. And G-d Almighty bless her to be as a rose in private life, and that [dollar] will be for you for much success in all your endeavors."

Thank you.

"You're welcome, bsuros tovos, hatzlocho rabboh."

תרגום חפשי:

א' ביקש ברכה (כנראה).

"מהו שמך העברי?"

אברהם מרדכי.

"שם אמך?"

רוז. (מישהו מעיר/מתקן:) רחל.

"אולי זה שושנה. אבל השם 'רוז' הוא ג"כ שם טוב. והשי"ת יברך אותה להיות כמו שושנה ("רוז") בחיי' הפרטיים, ו[דולר] זה יהי' בשבילך להצלחה רבה בכל מאמציך".

תודה.

"בבקשה, בשורות טובות, הצלחה רבה".

סגירת תפריט