קובץ מאמרים כ"ה אדר שנת הקי"ט

קובץ מאמרים כ"ה אדר שנת הקי"ט

לקראת כ"ה אדר (א) הבעל"ט, יום הולדת הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע זי"ע – מו"ל "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ מיוחד ובו ארבעה מאמרים המיוסדים על פסוקים מקאפיטל קי"ט בתהלים, שאותו יתחילו לומר בכ"ה אדר (ראה סה"ש תש"נ ח"א ע' 365 ובהערה 119. וש"נ. דברי משיח תש"נ ח"ג ע' 86).

שנים מהמאמרים הוגהו ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ובתור הוספה באה גם הנחה בלתי-מוגה מא' מהם.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

ויה"ר שע"י לימוד תורתו של משיח נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט