קובץ מאמרים בעניני גאולה ומשיח

קובץ מאמרים בעניני גאולה ומשיח

לקראת ש"פ לך לך – מו"ל "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ מיוחד ובו שלושה מאמרים מכ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, בעניני גאולה ומשיח – תדפיס מתוך סדרת ספר המאמרים על סדר פרשיות התורה והמועדים, שמכינים עתה לדפוס בהוצאה חדשה ומתוקנת.

המאמרים הם: ד״ה כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות (דש״פ צו, שבת הגדול) תשכ״ח, ד״ה ציון במשפט תפדה תשכ״ט, וד״ה בונה ירושלים ה׳ תשכ״ט.

מאמרים אלו לא היו תח"י בעת הדפסת הכרכים אליהם שייכים, ומופיעים כעת לראשונה. ותודתנו נתונה לא׳ מאנ״ש שהואיל להמציאם לידינו, וזכות הרבים תלוי׳ בו, וממנו יראו וכן יעשו רבים.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

ויה"ר שע"י לימוד תורתו של משיח נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט