קובץ דברי משיח – תענית אסתר ופורים תשמ"ז חלק ג'

קובץ דברי משיח – תענית אסתר ופורים תשמ"ז חלק ג'

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח".

בתקופה זו מתפרסמות שיחות משנת תשמ"ז ויומן משנת תשנ"ד – מתוך דברי משיח תשמ"ז ח"ג וימי משיח תשנ"ד שמכינים עתה לדפוס. בקובץ הנוכחי – שיחת דברי כבושין דתענית אסתר (מוקדם) וחלק שלישי מהתוועדות פורים.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט