קובץ דברי משיח – ש"פ תצא תשמ"א

קובץ דברי משיח – ש"פ תצא תשמ"א

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ תצא, י"ג אלול תשמ"א (לפני ארבעים שנה, וכקביעות שנה זו).

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, באו פנינים מר"ד בניחום אבלים, כ"ו שבט תשמ"ח (תדפיס מתוך דברי משיח תשמ"ח ח"ג שעורכים כעת לדפוס).

לחביבותא דמילתא, הננו מפרסמים גם את ה"הנחה" המקורית מהתוועדות זו באידיש, שי"ל בשעתה ע"י ועד הנחות התמימים (הנחה זו לא נדפסה בשיחות קודש (שם נדפסה ההנחה בלה"ק), ולא היתה מפורסמת עד עתה). להורדה לחץ כאן

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט