קובץ דברי משיח – ש"פ תזריע תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ תזריע תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן (כולל פרטים בפרסום ראשון מתוך יומן א' התמימים ד"קבוצה" תשמ"ט) מהתוועדות ש"פ תזריע, ג' ניסן.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
הלימוד מב' ניסן, יום ההילולא דאדנ"ע, שענינו העיקרי ייסוד ישיבת תו"ת: התחזקות בכל עניני הישיבה, ובעיקר הפצת המעיינות חוצה

שיחה ב':
א) הוספה בהכנות לחג הפסח בעמדנו ג' ימים בניסן
ב) הלימוד מחודש ניסן מלשון "ניסי ניסים": הנהגה ניסית נעשית הנהגתו הטבעית של יהודי, ויש להכריז על כך להכל העולם כולו!
ג) הלימוד מהתחלת פרשת תזריע

שיחה ג':
א) מנהג אמירת הנשיאים בחודש ניסן, ושלילת החלישות בזה
ב) הלימוד מהנשיא לבני זבולון – ירידת הנשמה לעוה"ז ל"מסחר" וריוח
ג) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) הכרזת "עד מתי?!" ושירת "שיבנה ביהמ"ק" וניגון שמח"ת
ב) "ברכה אחרונה" על הגלות

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, ד' ניסן:
• "אני חייב לך ג"כ לחיצת יד…"
• המכתבים נקראים על הציון, והשווער עושה את מה שצריך

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט