קובץ דברי משיח – ש"פ שמיני תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ שמיני תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן (כולל פרטים בפרסום ראשון מתוך יומן א' התמימים ד"קבוצה" תשמ"ט) מהתוועדות ש"פ שמיני, פ' החודש, כ"ה אדר שני, מבה"ח ניסן.

[יש להעיר שבהשגחה פרטית כוללת התוועדות זו (שיחה ג') ביאור בסיום הל' שחיטה ברמב"ם, כולל ביאור הפסוק "נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי", שבקאַפּיטל החדש של הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקע נ"ע זי"ע, בעלת יום ההולדת דכ"ה אדר].

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) בריאת העולם בכ"ה אדר; ב' ביאורים להתאים זה לתורת המגיד על בריאת הזמן
ב) ההוראה מ"יום הולדת" העולם אצל כאו"א ביום הולדתו – עבודה באופן של חידוש

שיחה ב':
א) הדגשת העבודה באופן של חידוש ביום השבת, פ' החודש, ובשיעורי הרמב"ם
ב) עבודה הנ"ל בלימוד התורה, הפצת המעיינות, ונתינת "מעות חיטים"
ג) הקשר דעבודה הנ"ל לפרשת תזריע

שיחה ג':
א) ביאור בשיעור רמב"ם היומי (סוף הל' שחיטה) – ב' ענינים במצוות: צירוף ובירור, וגילוי אור הקדושה; נר ואור
ב) התחזקות בלימוד הרמב"ם; הדפסת חידושי תורה

שיחה ד':
א) הספקת "מעות חיטים", ובאופן ד"נרות להאיר"
ב) חלוקת המשקה

שיחה ה':
שירת הניגון "שיבנה ביהמ"ק"

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, כ"ו אד"ש:
• עם ראש מועצת אריאל מר רון נחמן – לבטל את כל השמועות שרח"ל רוצים להחזיר שטחים מארץ ישראל!
• עם כתבי ה"ניו יורק טיימס" – הפצת עניני טוב ע"י העיתון ובפרט תמונות

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט