קובץ דברי משיח – ש"פ שלח תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ שלח תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן (כולל פרטים בפרסום ראשון מתוך יומן א' התמימים) מהתוועדות ש"פ שלח, כ"ח סיון, מבה"ח תמוז.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) כ"ח סיון – נתינת כח לעבודת חודש סיון, באופן ד"בכל כחו"
ב) "שלח לך – לדעתך" – דרך חדשה בעבודת האדם הנתונה לבחירתו ודעתו
ג) הביאה לחצי כדור התחתון בכ"ח סיון

שיחה ב':
הדגשת ב' העבודות ע"פ ציווי ה' ו"לדעתך": בקרבנות; במצות ציצית; בחודש השלישי והרביעי; בהתחלת ספר טהרה לרמב"ם

שיחה ג':
א) חלוקת המשקה
ב) הוראות: ניצול ימי הקיץ ב"מחנות קיץ"; אמירת מזמור התהילים המתאים לשנות חייו (גם ע"י טף); הוספה בהפצת המעיינות ולימוד שיעורי חת"ת ורמב"ם; הוספה במצוות, ובפרט צדקה

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, ער"ח תמוז:
• עם הרב זבולון ליברמן – ברכות לישיבת "עוד יוסף חי", בזכותו של יוסף מלשון הוספה
• עם הרב חיים פרנקל מבוטושאן – על צאצא הבעש"ט לנהוג באופן שהבעש"ט יתפאר בו

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט