קובץ דברי משיח – ש"פ שופטים תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ שופטים תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ שופטים, ב' אלול.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

שיחה א':
א) כל יום מימי חודש אלול – חשבון על יום זה בכל חדשי השנה שעברה, והכנה ליום זה בכל חדשי השנה הבאה
ב) "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" – ציווי לציבור, ובל' יחיד – כי על כל יחיד להשפיע על הציבור כולו; הקשר לעבודת חודש אלול ולסיום הפרשה "כפר לעמך ישראל גו'"

שיחה ב':
הדגשת מעלת בנ"י בשיעור הרמב"ם היומי: א) "כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים כל העולם כולו"; ב) "מצוה רבה עשה שהשליך והושיעם"; ההוראה בעבודת בנ"י בזמן הגלות

שיחה ג':
א) אמירת מזמור "לדוד ה' אורי" וג' פרקי תהילים בימי חודש אלול
ב) חלוקת המשקה
ג) "כי תצא למלחמה על אויביך" – "מלחמת הרשות" בירידת הנשמה למטה

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, ג' אלול:
• עם מר משה שווארץ – ברכות לעבודת אחיו בייצור כלי קודש
• עם ר' בערל ווייס – 13 דולר לי"ג תיקוני דיקנא
• עם ד"ר ישעי' פונד – בדיקת התפילין והמזוזות עוזרת לפציינטים

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט