קובץ דברי משיח – ש"פ ראה תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ ראה תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ ראה, כ"ה מנחם אב, מבה"ח אלול.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
ביאור חמשת הר"ת ד"אלול": עבודת התשובה כהקדמה לג' הקוין דתורה עבודה וגמ"ח, וע"י "והרוח תשוב" מגיעים למעלה יותר מ"האלקים אשר נתנה" – הגאולה; הקשר לסיום הפרשה אודות ג' רגלים, ולהתחלת פ' שופטים

שיחה ב':
שנת הארבעים – "לב לדעת ועיניים לראות ואזניים לשמוע" במעשה בפועל, באופן ד"ראה", ע"י כאו"א מישראל

שיחה ג':
א) הוראה לפועל – לדאוג שכל ההורים ישלחו את בניהם ובנותיהם למוסד חינוך עטה"ק
ב) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) הסיום בניגון ד"אין עוד מלבדו" ו"אין עוד"; הקשר לפרקי אבות פ"ה פ"ו
הוראה לפועל – שכ"א יקבל ע"ע פעולה טובה שתשפיע על כל העולם

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, כ"ו מנ"א:
• עם מבקר העיר ניו יורק מר ה. גולדין – חשיבות תפקיד המבקר לעומת ראש העיר
• עם ראש העיר ניו יורק מר ע. קאטש – הקב"ה יבחר בראש העיר הטוב ביותר

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט