קובץ דברי משיח – ש"פ ראה תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ ראה תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ ראה, כ"ז מנ"א, מבה"ח אלול.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, בא מכתב א' התמימים מתקופה זו בשנת תשמ"ח בפרסום ראשון.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט