קובץ דברי משיח – ש"פ קרח תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ קרח תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ קרח, ה' תמוז.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
נתינת כח לעבודת חודש תמוז – "חודש הגאולה": הוספה בפעולות של בעל הגאולה בהפצת היהדות והמעיינות בחצי כדור התחתון

שיחה ב':
הפצת היהדות והמעיינות בדורנו (אחרי הגלות מליובאוויטש) דוקא בחצי כדור התחתון, כולל ענינה דליובאוויטש – אהבת ישראל; הקשר לעבודת אהרן הכהן ופריחת מטה אהרן בפרשתנו

שיחה ג':
א) "שנת הבנין" – השתתפות בסכום $100 מנשיא דורנו לכל המודיעים על פעולות של בני'
ב) "מטה אהרן בתוך מטותם" – שמשפיע לכל המטות
ג) פרה אדומה – כללות התורה; הקשר לגלות וגאולה

שיחה ד':
א) ביאור בפרש"י ר"פ קרח: "פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא"
ב) "נער ישראל ואוהבהו" דורש גאולה כפשוטה, "עד מתי קץ הפלאות"; המעשה בגדולי ישראל שהבטיחו שאחרי פטירתם ירעישו להביא את הגאולה, והסיחו את דעתם בענינים נעלים; העצה לזה – לעשות נדר על דעת רבים

שיחה ה':
א) חלוקת המשקה
ב) ביאור המשך ההלכות ברמב"ם טומאת מת ופרה אדומה

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, ו' תמוז:
• עם הרב משה יהודה ליב, בנו הרב אייזיק, ואחיו הרב אלי לנדא
• עם גבאי האדמו"ר מאמשינוב
• עם שני בעה"ב'ים מליאון, צרפת
ועוד!

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט