קובץ דברי משיח – ש"פ קדושים תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ קדושים תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן (כולל פרטים בפרסום ראשון מתוך יומן א' התמימים) מהתוועדות ש"פ קדושים, בדר"ח אייר.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
הקשר וההוראה מכל עניני השבת: שבת ר"ח, פ' קדושים, ערב ב' אייר – "לכתחילה אַריבער"; המשכת כל הענינים על כל השנה כולה

שיחה ב':
א) ביאור שיעור היומי ברמב"ם (סיום הל' מע"ש ונטע רבעי והתחלת הל' ביכורים) – בעבודת האדם; הקשר לסיום הש"ס
ב) שקו"ט בדין נשים בוידוי מעשר
ג) הוראה להדפיס ספרים דוקא באותיות מרובעות

שיחה ג':
א) הוראות: לנהוג באופן ד"לכתחילה אַריבער" בכל עניני העבודה; עריכת התוועדויות בכל העולם כולו בב' אייר
ב) חלוקת המשקה

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, ב' אייר:
• עכו – מגבולות ארץ ישראל
• ברכה לקהילת ביהכ"נ 770
• ברכה לילד בשם שמואל שנולד בב' אייר

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט