קובץ דברי משיח – ש"פ פינחס תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ פינחס תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ פינחס, י"ט תמוז.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
הקשר לגאולה מצד: יום השבת; פ' פינחס; "בין המיצרים" – "מן המיצר גו' במרחב ענני"

שיחה ב':
י"ט תמוז – יום הברית דאדמו"ר מהוריי"צ; הקשר לב' שמותיו "יוסף יצחק"; הקשר למצות תפלין; הקשר לסיום פ"ו דפרקי אבות

שיחה ג':
א) "שנת הבנין" – בניית בנינים חדשים והרחבת הקיימים
ב) ביאור בהתחלת שיעור תהלים היומי "תפלה למשה גו'", "ויהי נועם גו'"
ג) חלוקת המשקה

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, כ' תמוז עם:
• האלוף יצחק מרדכי – הגנה ע"י זכות הרבים
• הזמר מרדכי בן דוד – סוכר להוספת תיאבון בשירה
ועוד

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט