קובץ דברי משיח – ש"פ עקב תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ עקב תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ עקב, ח"י מנחם אב.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) תיווך ב' הפירושים ב"עקב" – שכר המצוות, והמצוות עצמן: "שכר מצוה מצוה"; ההוראה מזה באופן תשלום שכר לשני על טובה שעשה לו
ב) הוספה בעבודת בנ"י ע"י פרסום הר"ת "תהא שנת ניסים"
ג) החלטות טובות בזריזות; ביאור תיבות הפסוק "ראה גו'"

שיחה ב':
א) הלימוד מעבודת בעל ההילולא (הרלוי"צ ז"ל) דכ' מנ"א: ביטול ומס"נ, ע"ד עבודת שבט לוי; גודל המס"נ דגלות
ב) מעלתו של דניאל – גילוי קץ הגאולה; הרמז בשמו – אותיות "דין א-ל"

שיחה ג':
א) הרמז לגאולה בב' שמותיו של הרלוי"צ; יחסו לבית דוד
ב) סיועה של רעייתו הרבנית בכתיבת והדפסת חידושי תורתו

שיחה ד':
א) ביאור בלקוטי לוי"צ פרשתנו: ב' ענינים בברכה המרומזים באות יו"ד
ב) חלוקת המשקה

שיחה ה':
א) ביאור בפרקי אבות (פ"ד מ"א) "איזהו חכם . . מכובד", כנגד ד' אותיות שם הוי'; ההוראה מזה בהוספה בתומ"צ, ובפרט בבואנו מט"ו באב
ב) כינוס השלוחים באה"ק בעיר רמת ישי

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, י"ט מנ"א:
• כתיבת דברים טובים
• גוף בריא לעוסק בצרכי ציבור
• תפקיד השוחט – למשוך את היהודים ליהדות
• ועוד!

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט