קובץ דברי משיח – ש"פ נשא תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ נשא תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ נשא, י"ב סיון

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
הדגשת ענין "זמן מתן תורתנו" בשבת זו; ההוראה – להוסיף בלימוד התורה בהבנה והשגה, וללמוד על מנת לעשות

מאמר (כעין שיחה) ד"ה נשא את ראש
הכנעת הלעו"ז ע"י המסעות במדבר ובנין המשכן – הכנה לגילוי דלעתיד; כלי המשכן, יריעות המשכן וקרשי המשכן בעבודה – תורה, תפילה וביטול; היסוד – עמידה וביטול מוחלט, ענין מררי (שלכן לא נאמר בהם נשיאת ראש), אח"כ תפילה, ענין גרשון (שנאמר בהם "נשא גו' גם אתם", כי תפלה היא רק הכנה לתורה), ואח"כ תורה, ענין קהת ("נשא את ראש")

שיחה ב':
א) "והחי יתן אל לבו" משיעור הרמב"ם בהל' מע"ש – שגם כאשר א"א לתת עדיין צדקה לעני, יש להזדרז בהפרשתה, ועד"ז בנוגע לצדקה דהפצת המעיינות
ב) ההוראה מפרש"י ר"פ נשא – חיבור המעלות דביטול ובעלי תשובה
ג) ההשתדלות להספקת חינוך יהודי לילדי ישראל

שיחה ג':
א) לקוטי לוי"צ – האהבה בין הקב"ה וישראל היא אהבה נצחית בכל זמן ובכל מקום
ב) חלוקת המשקה, וגם עבור הקבלת פנים שע"י ועד אגוח"ח לכל האורחים בתור באי-כח דכל בנ"י

שיחה ד':
סיום ההתוועדות – לקיים את כל ההחלטות הקשורות עם "והחי יתן אל לבו"

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים כ' סיון תשמ"ח:
• בקרוב יבוא משיח, ולמפקד בצה"ל יהי' תפקיד טוב יותר
• חלוקת שיריים ע"י האדמו"ר מגור
• צדקה למילוי המשאלות
• שהאסירים ייצאו לחירות

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט