קובץ דברי משיח – ש"פ מצורע תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ מצורע תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן (כולל פרטים בפרסום ראשון מתוך יומנים של שנים מהתמימים) מהתוועדות ש"פ מצורע, שבת הגדול, ערב י"א ניסן.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
הלימוד משבת הגדול – שכל עניני השבת וההכנה לפסח יהיו באופן של גדלות

שיחה ב':
א) ביאור הטעם שאדה"ז הביא בשו"ע לענין שבת הגדול רק את הנס ד"למכה מצרים בבכוריהם"
ב) ביאור התיווך דסיום ספר הפלאה ברמב"ם שאין לבזבז יותר מחומש עם דברי אדה"ז בתניא ש"כל אשר לאיש יתן בעד נפשו"

שיחה ג':
ביאור הפסוק "ולציון יאמר גו'" בתהלים מזמור פ"ז והפסוק "שיר מזמור לבני קורח" במזמור פ"ח

שיחה ד':
ביאור הפסוק "תבוא לפניך תפלתי גו'" במזמור פ"ח

שיחה ה':
א) הלימוד משנת העיבור – התאחדות משפיע ומקבל עד שנעשים חד ממש, וההוראה מזה במצות "ואהבת לרעך כמוך"; הקשר למספרים יו"ד וי"א
ב) חלוקת המשקה

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, יום הבהיר י"א ניסן:
• מסירת גביע כסף עם הכיתוב "מגדיל גו' ועושה חסד למשיחו" בשם כל מוסדות גור
• עם מר דוד הגואל – עליית הנוער בגשמיות וגם ברוחניות
• עם מר הרברט וויינר – לא להפסיק בכתיבה גם ביציאה לגמלאות

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט