קובץ דברי משיח – ש"פ מטו"מ תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ מטו"מ תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם אב.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) החיוב ונתינת-כח דעונג שבת בכל עניני השבת
ב) תפקידם ונתינת הכח שניתנה לעסקני ציבור, להשפיע על כל הציבור ועד שיהיו "נרות להאיר"; הקשר לפרשיות מטות ומסעי

שיחה ב':
א) בניית בנינים באופן המאחד את כל בנ"י
ב) אמירת "לחיים" ושירת ניגון ע"י האורחים מטורונטו

שיחה ג':
הלימוד מ"מכה נפש בשגגה" – שמחסיר מעבודת נפש האלקית, וצ"ל "והצילו העדה", ועד להצלה מהגלות

שיחה ד':
א) לימוד הלכות בית הבחירה ב"בין המיצרים"; הקשר לפרקי אבות (פ"א מ"א)
ב) חלוקת המשקה
ג) סיומי מסכת בתשעת הימים, ועוד קודם לכן

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, כ"ז תמוז עם ראשי הערים לוד וחצור מר מקסים לוי ומר יוסף אלול, בה דובר בין היתר אודות ענינה של העיר לוד, מעלת הכנסת אורחים, קביעת קופת צדקה באולם האסיפות ועוד

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט