קובץ דברי משיח – ש"פ חוקת-בלק תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ חוקת-בלק תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ חוקת-בלק, חג הגאולה י"ב תמוז.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) הקשר דענין הגאולה ליום השבת, פרשת בלק וחג הגאולה י"ב תמוז
ב) זירוז הגאולה ע"י לימוד התורה בעניני הגאולה

שיחה ב':
הקשר דענין הגאולה ליום השבת ע"פ המבואר בפרק "כלל גדול"; "אבות מלאכות ארבעים חסר אחת" – "מלאכת שמים"; הקשר לשנת הארבעים

שיחה ג':
א) עיקרה והנחה – "עקירת" בנ"י בגלות, ו"הנחתם" בגאולה
ב) הדגשת השתתפותם של אוה"ע בגאולת י"ב-י"ג תמוז (וי"ט כסלו) – "יתרון האור מן החושך"

שיחה ד':
א) מעלת מדינת צרפת בדורנו לגבי זמן אדה"ז
ב) אמירת "לחיים" ושירת "האדרת והאמונה" ע"י האורחים מצרפת

שיחה ה':
החלטת "בית הנבחרים" דארה"ב להוסיף בטוב וחסד וצדקה בקשר עם י"ב-י"ג תמוז

שיחה ו':
עריכת התוועדויות בימים הקרובים באופן שישפיעו עד לי"ז תמוז

שיחה ז':
השתתפות בבניית בנינים; חלוקת המשקה

שיחה ח':
הדפסת ספר חדש מתורת בעל הגאולה

שיחה ט':
אמירת "לחיים" ושירת ניגון ע"י האורחים מאה"ק

שיחה י':
אמירת "לחיים" לנשיא דורנו ע"י תושבי חו"ל

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, חג הגאולה י"ג תמוז עם הרב בן ציון הגר – אודות המשך שושלת חסידות זבלטוב

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט