קובץ דברי משיח – ש"פ וירא תש"מ

קובץ דברי משיח – ש"פ וירא תש"מ

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ וירא, כ' מרחשון תש"מ.

בהתוועדות זו ביאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בארוכה את מזמור ק"כ בתהלים – השייך לשנה זו (שנת הק"כ להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, לאויוש"ט). חלק זה של ההתוועדות הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א באידיש, ובהוצאה זו נדפס בפעם הראשונה בתרגום חפשי ללה"ק.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, בא בסוף הקונטרס יומן מתקופת התוועדות זו שנכתב בשעתו ע"י א' התמימים, בפרסום ראשון (ולהעיר שעד עתה לא נתפרסם כלל יומן מרוב תקופה זו).

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט