קובץ דברי משיח – ש"פ ויקרא תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ ויקרא תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן (כולל פרטים בפרסום ראשון מתוך יומן א' התמימים ד"קבוצה" תשמ"ט) מהתוועדות ש"פ ויקרא, פ' זכור, י"א אדר שני.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
ביאור המשנה "מגילה נקראת בי"א . . בט"ו" בעבודת האדם

שיחה ב':
א) "מבצע פורים" בשנה זו – באופן ד"ברוב עם הדרת מלך"
ב) התחלת כל המצוות דפורים באות מ'; הקשר לגאולה ולשנת הארבעים

שיחה ג':
א) בנ"י הם "עם אחד" המקיימים את דתי הקב"ה, ולא "דתי המלך" של העולם ("פון וועלט")
ב) פירוט אופן קיום ה"ברוב עם" בכל מצוות פורים; המנהג להיכנס לבתי בנ"י להשתתף ולהוסיף בשמחת פורים של אחרים
ג) ה"שחרות" היחידה שנשארה בעולם היא רק קושיא בתורה, ועד לקושיא העיקרית – "עד מתי?!", שהתירוץ לזה היא הגאולה האמיתית והשלימה

שיחה ד':
ההוראה מפרשת זכור: כשעמלק מנסה לקרר חסיד "בדרך" אל הרבי, צריך לזכור שיהודי הוא "אש" ואינו שייך לקרירות; יהודי צריך לזכור תמיד שהוא יהודי הקשור עם יהדות

שיחה ה':
א) לנסוע למקומות שונים להוסיף בשמחת פורים "ברוב עם"
ב) חלוקת המשקה

שיחה ו':
א) פרש"י ר"פ ויקרא: חיבתן של ישראל; הקשר לפורים
ב) שירת הניגונים "שיבנה ביהמ"ק" ו"אך צדיקים"

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, י"ב אד"ש:
• עם מר יוסף קטן – כל פעולה צ"ל "קטן" ביחס לפעולה הבאה
• עם עורך העיתון "ג'רוזלם פוסט" – לפעול על כל קוראי העיתון שיהיו כשרים
• עם ר' ישראל דוכמן – לקנות ליהודי תפילין במתנה מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ועל חשבונו!
• עם הטייס מר נח הרץ – למסור לכל הטייסים שתהי' להם קופת צדקה באוירון

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט