קובץ דברי משיח – ש"פ ויקהל תשנ"ב

קובץ דברי משיח – ש"פ ויקהל תשנ"ב

לקראת ש"פ ויקהל, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" את התוועדות ש"פ ויקהל, פ' שקלים, כ"ה אד"ר תשנ"ב (כקביעות שנה זו) – תדפיס מתוך דברי משיח תשנ"ב ח"ג.

להורדה

סגירת תפריט