קובץ דברי משיח – ש"פ ויקהל תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ ויקהל תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן (כולל פרטים בפרסום ראשון מתוך יומן א' התמימים ד"קבוצה" תשמ"ט) מהתוועדות ש"פ ויקהל, פ' שקלים, כ"ז אדר ראשון, מבה"ח אדר שני.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
התחלת ענין השמחה דחודש אדר שני כבר משבת מברכים, ומתוך "שטורעם"

שיחה ב':
א) הלימוד מפ' ויקהל ופ' שקלים – הקהלת והתאחדות בנ"י למציאות אחת, גם בממונם
ב) התעלות כל בנ"י למצב ד"מחרת יום הכיפורים"
ג) ההוראה בעבודה מ"לא תבערו אש גו' ביום השבת"

שיחה ג':
א) ההוראה מפ' פקודי – כ"א מתייצב כ"יוצא צבא" לעשות לו ית' דירה בתחתונים
ב) חלוקת המשקה

שיחה ד':
א) נתינת כח מהקב"ה ("וקווי ה' יחליפו כח") לקיום העבודה ד"פקודי"
ב) אמירת "לחיים" ושירת הניגונים "שיבנה ביהמ"ק" ו"ניעט ניעט ניקאַוואָ"

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, כ"ח אד"ר:
• ברכה לכל המשפחה
• התחלת החיים במצות צדקה
• מנוחה ושמחה בונצואלה
• סידור לכל ילד ב"מסיבת סידור"
• ביצור המצב באה"ק בג' השלימויות

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט