קובץ דברי משיח – ש"פ וילך, שבת שובה תשל"ח

קובץ דברי משיח – ש"פ וילך, שבת שובה תשל"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשל"ח. בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ וילך, שבת שובה, ה' תשרי.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, באו פנינים מר"ד בניחום אבלים, כ"ו שבט תשמ"ח (תדפיס מתוך דברי משיח תשמ"ח ח"ג שעורכים כעת לדפוס).

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט