קובץ דברי משיח – ש"פ בלק תשמ"ז

קובץ דברי משיח – ש"פ בלק תשמ"ז

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשמ"ז. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות ש"פ בלק, י"ד תמוז.

[התוועדות זו י״ל על ידינו לש״פ בלק תשע״ז – שם הובאו חלקי שיחות א׳, ב׳, ה׳ מהשיחה המוגהת. בהוצאה זו נערכו חלקים אלו של ההתוועדות מחדש, וכן נוספו עוד פרטים בסוף שיחה ג׳ (מתוך מהדורה מלאה יותר של א׳ ההנחות בהן השתמשנו בהוצאה הקודמת)].

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, באו פנינים מ"יחידות" עם הר"מ סאוויצקי, ד' כסלו תשמ"ח – תדפיס מתוך דברי משיח תשמ"ח ח"ב היורד לדפוס בימים הקרובים אי"ה.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט