קובץ דברי משיח – ש"פ בהעלותך תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ בהעלותך תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן (כולל פרטים בפרסום ראשון מתוך יומן א' התמימים) מהתוועדות ש"פ בהעלותך, כ"א סיון.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) "בהעלותך את הנרות" בעבודת האדם: הדלקת ה"נר ה' נשמת אדם" של כאו"א מישראל ב"נר מצוה ותורה אור", "עד שתהא שלהבת עולה מאלי'"
ב) תקופות שונות בעבודת הלויים, ועד"ז בעבודת כאו"א מישראל, ועד למעלה ממאה ועשרים שנה כמו לפני המבול

שיחה ב':
א) ההוראה ממסעות בנ"י במדבר: כל "מסע" ונסיעה במשך החיים היא "על פי ה'", באופן ד"מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ" – דרכו של הקב"ה ודרכו של האדם; הקשר לפסוקי "ויהי בנסוע הארון" ולפסח שני
ב) ביאור בפרקי אבות (פ"ב מ"א) "רבי אומר איזו היא דרך ישרה כו'"

שיחה ג':
חלוקת המשקה

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, כ"ב סיון:
• עם קצין חיל השריון מר יוסף בן חנן – ע"י חיזוק הצבא מטילים פחד על האויב ואז אין צורך במלחמה; ההגנה הכי טובה ע"י לימוד התורה
• עם הקבלן מר זכרי' דרוקר – "שנת הבנין"; ברכה בענינים הנצרכים, הידועים ושאינם ידועים

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט