קובץ דברי משיח – ש"פ אמור תשמ"ט
הרבי שליט"א מלך המשיח, חודש אייר תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ אמור תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן (כולל פרטים בפרסום ראשון מתוך יומן א' התמימים) מהתוועדות ש"פ אמור, ח' אייר.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
הלימוד מימי הספירה: הוספה באהבת ישראל, ותיקון ההנהגה ד"לא נהגו כבוד זה לזה"; במקרה של חילוקי דיעות – להתדיין אצל רבנים, ומתוך צנעא, וח"ו לכתוב מכתבים לרבים אודות מחלוקת

שיחה ב':
א) הקשר לשיעור הרמב"ם היומי ג"פ פרקים ליום לכו"כ עניני שלושה ביום זה
ב) ביאור בשיעור רמב"ם היומי (הל' שמיטה ויובל פ"ט הט"ז) אודות שמיטת כספים ותקנת פרוזבול; הקשר לספה"ע ולפרשיות אמור ובהר

שיחה ג':
ביאור בשיעור רמב"ם דמוצש"ק (סיום ס' זרעים והתחלת ס' עבודה); הקשר לפסוק "שאלו שלום ירושלים גו'" (שבהתחלת ס' עבודה)

שיחה ד':
א) הוראות למעשה בפועל: הוספה באהבת ישראל; הוספה בשיעורי תורה ברבים וסיומי הרמב"ם; חיזוק בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ
ב) חלוקת המשקה

בתור הוספה, בא ר"ד עם חברי המזכירות ביום שישי, ז' אייר – אודות חיוב הציות לפס"ד של רבנים, ועם א' מאנ"ש ביום ראשון, ט' אייר – אודות שלילת חלוקת פשקווילים (שבקשר לענינים אלו נאמרה השיחה הנ"ל אודות "לא נהגו כבוד זה לזה").

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט