קובץ דברי משיח – ש"פ אחרי תשמ"ט

קובץ דברי משיח – ש"פ אחרי תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן (כולל פרטים בפרסום ראשון מתוך יומן א' התמימים) מהתוועדות ש"פ אחרי, מבה"ח אייר.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) הקשר בין שבת זו ל"כינוס תורה": השבת שבין התחלת להמשך הכינוס; התחלת פרקי אבות פ"א "משה קיבל תורה כו'"
ב) בעת ה"כינוס תורה" שהוא רק מנהג, מקיימים גם מצות ת"ת מדאורייתא; עוד דוגמאות לזה

שיחה ב':
א) השתתפות ב"כינוס תורה": שקו"ט ברמב"ם סוף הל' תרומות – האם ברכה על תרומה דרבנן יכולה להוציא י"ח על אכילת תרומה דאורייתא
ב) התחזקות בשיעורי הרמב"ם וחת"ת; המנהג דלימוד פרק תניא לפני התפלה
ג) ההוראה מפרקי אבות (פ"א מ"א) "והעמידו תלמידים הרבה"

שיחה ג':
א) הדגשת ההוראה ד"והעמידו תלמידים הרבה" מצד שנת העיבור ו"שנת הילד והילדה"; שייכות ההוראה הן ליששכר והן לזבולון; להכריז אודות ההוראה הנ"ל בפרסום רב
ב) הדפסת החידושי-תורה הנאמרים בעת ה"כינוס תורה"
ג) חלוקת המשקה
ד) עריכת "סיום" על הלכות תרומות ברמב"ם

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, כ"ה ניסן:
• חלוקת מצה ולימוד תורה בעת "שייט" בחג הפסח
• שם יהודי עבור השם "אלה"
• נתינה לצדקה ביום התספורת – אחרי ג' השבועות
• בדיקת התפלין פועלת לטובה על בעל התפלין אפילו כשנמצא במקום אחר
• להכריז שחיפה היא עיר דתי'!

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט