קובץ דברי משיח – שבת הגדול תשמ"א

קובץ דברי משיח – שבת הגדול תשמ"א

לרגל שבת הגדול, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" מיוחד, ובו מאמר וחלק משיחת שבת הגדול, ערב פסח תשמ"א ("ויהי בארבעים שנה", וכקביעות שנה זו – תשפ"א).

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, בא מכתב א' התמימים המתאר את אירועי חג הפסח תשמ"ח – בפרסום ראשון.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט