קובץ דברי משיח – שבוע דפ' נצבים תשמ"ח

קובץ דברי משיח – שבוע דפ' נצבים תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח".

בתקופה זו מתפרסמים שיחות, ר"ד ויומנים דשנת "הקהל" תשמ"ח מדברי משיח תשמ"ח ח"ה שמכינים עתה לדפוס. בקובץ הנוכחי – השבוע דפרשת נצבים.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט