קובץ דברי משיח – פורים תשמ"ח

קובץ דברי משיח – פורים תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה ממאמר ושיחת פורים אחרי מנחה

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, בא חלק ראשון מר"ד ב"יחידות" עם ר' גרשון בער ג'ייקובסון ביום חמישי, אדר"ח אדר תשמ"ח.

הוספה מיוחדת: קטעי יומן ממכתבי א' התמימים מחדשי אדר תשמ"ט – בפרסום ראשון!

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט