קובץ דברי משיח – סיום הרמב"ם תשמ"ט

קובץ דברי משיח – סיום הרמב"ם תשמ"ט

בקשר עם סיום מחזור הל״ח והתחלת מחזור הל״ט בלימוד הרמב״ם (ג׳ פרקים ליום), ע״פ תקנת כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א – הננו מוציאים לאור חלק משיחת עשרה בטבת תשמ״ט (לפני שלושים שנה) – תדפיס מיוחד מתוך ״דברי משיח – ה׳תשמ״ט״ כרך ב׳ שמכינים עתה לדפוס.

בשיחה זו (בסיומה) קרא כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א את ההלכה האחרונה מתוך הכתב, וביאר כל פיסקא ופיסקא. [עד״ז הי׳ גם בשיחת מוצאי כ׳ טבת תשמ״ט, שתודפס אי״ה בכרך הנ״ל].

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט