קובץ דברי משיח – מיוחד – ש"פ וירא, כ' מרחשון תשמ"ג

קובץ דברי משיח – מיוחד – ש"פ וירא, כ' מרחשון תשמ"ג

לכבוד י"א ניסן שנת הקכ"ג, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" מיוחד, ובו הנחה מחלק מהתוועדות ש"פ וירא, כ' מרחשון תשמ"ג, בו דובר על ענינו של יום הולדת (ובפרט) של נשיא הדור, ונתבאר מזמור קכ"ג בתהילים ומספר קכ"ג בכלל (בקשר עם התחלת שנת הקכ"ג לכ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע).

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, בא מענה קודש מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א (חלקו בפרסום ראשון).

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט