קובץ דברי משיח – מיוחד – אור לכ' מרחשון תשמ"ב

קובץ דברי משיח – מיוחד – אור לכ' מרחשון תשמ"ב

לכבוד י"א ניסן שנת הקכ"ב, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" מיוחד, ובו הנחה מחלק מהתוועדות אור לכ' מרחשון תשמ"ב, בו נתבאר מזמור קכ"ב בתהילים (בקשר עם התחלת שנת הקכ"ב לכ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע).

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, באו קטעי שיחות נוספים מתוך סדרת "דברי משיח" אודות מזמור (ושנת) קכ"ב.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט