קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ תרומה תשמ"ח

קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ תרומה תשמ"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן משיחת מוצאי ש"פ תרומה, ב' אדר.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, בא ר"ד בעת חלוקת הדולרים ביום ראשון, ג' אדר תשמ"ח, עם ר' אלימלך ניימאן – אודות הדפסת תורת ה"בית ישראל" מגור

הוספה מיוחדת: קטעי יומן ממכתבי א' התמימים מחודש שבט-אדר א' תשנ"ב – בפרסום ראשון!

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט