קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ שלח תשל"ח ח"ב

קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ שלח תשל"ח ח"ב

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשל"ח (כקביעות שנה זו). בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות מוצאי ש"פ שלח, כ"ו סיון, מבה"ח תמוז – חלק שני (חלק הראשון הופיע לקראת ש"פ בהעלותך).

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, באו פנינים מר"ד בחלוקת הדולרים כ"ח אייר תשמ"ח (תדפיס מתוך דברי משיח תשמ"ח ח"ד שמכינים עתה לדפוס).

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט