קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ צו תשל"ט

קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ צו תשל"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח". בקובץ הנוכחי – הנחה מחלק מהתוועדות מוצאי ש"פ צו, שבת הגדול, ערב י"א ניסן תשל"ט (כקביעות שנה זו).

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, באו פנינים מחלוקת הדולרים, כ"ד מנ"א תשמ"ח (שנת הקהל).

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט