קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ פינחס תשל"ח ח"א

קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ פינחס תשל"ח ח"א

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשל"ח (כקביעות שנה זו). בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות מוצאי ש"פ פינחס, כ"ד סיון, מבה"ח מנ"א – חלק ראשון (חלק השני יופיע אי"ה לקראת ש"פ מטו"מ).

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, באו פנינים מר"ד בחלוקת הדולרים י"ג סיון תשמ"ח (תדפיס מתוך דברי משיח תשמ"ח ח"ד שמכינים עתה לדפוס).

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט