קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ נצבים תשל"ח

קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ נצבים תשל"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשל"ח (כקביעות שנה זו). בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות מוצאי ש"פ נצבים, כ"ח אלול, ליל ער"ה.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, באו פנינים מר"ד ב"יחידות" עם האדמו"ר מגור בט' אלול תשל"ח.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט