קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ חיי שרה תשל"ט ח"א

קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ חיי שרה תשל"ט ח"א

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשל"ט. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות מוצאי ש"פ חיי שרה ח"א (המשך ההתוועדות יפורסם בשבועות הבאים).

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, באו פנינים מ"יחידות" בשלהי חודש תשרי תשל"ט.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט