קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ חיי שרה תשל"ט ח"ג

קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ חיי שרה תשל"ט ח"ג

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשל"ט. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות מוצאי ש"פ חיי שרה ח"ג (אודות המצב באה"ק).

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, באו פנינים מחלוקת הדולרים ח"י תמוז תשמ"ח – תדפיס מתוך דברי משיח תשמ"ח ח"ה (שמכינים עתה לדפוס).

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט