קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ חיי שרה תשל"ט ח"ב

קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ חיי שרה תשל"ט ח"ב

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשל"ט. בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות מוצאי ש"פ חיי שרה ח"ב (חלק ג' אודות המצב באה"ק יודפס אי"ה לשבת הבאה).

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, באו פנינים מחלוקת הדולרים ח"י תמוז תשמ"ח – תדפיס מתוך דברי משיח תשמ"ח ח"ה (שמכינים עתה לדפוס).

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט