קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ חוקת תשל"ח

קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ חוקת תשל"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשל"ח (כקביעות שנה זו). בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות מוצאי ש"פ חוקת, יו"ד תמוז.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, באו פנינים מר"ד בחלוקת הדולרים כ"ח אייר וי"ג סיון תשמ"ח (תדפיס מתוך דברי משיח תשמ"ח ח"ד שמכינים עתה לדפוס), וכן יומן מתקופה זו בשנת תשל"ח בפרסום ראשון.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט