קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ ויק"פ תשל"ט ח"ב

קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ ויק"פ תשל"ט ח"ב

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות מוצאי ש"פ ויקהל-פקודי, פ' החודש, כ"ה אדר תשל"ט (כקביעות שנה זו), חלק שני (החלק הראשון הופיע שבוע שעבר).

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, באו פנינים מחלוקת הדולרים, כ"ד מנ"א תשמ"ח (שנת הקהל).

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט