קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ וארא תשל"ט

קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ וארא תשל"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח". בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות מוצאי ש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט תשל"ט (בקביעות שנה זו).

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, בא יומן א' התמימים מתקופה זו בשנת תשל"ט – בפרסום ראשון.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט