קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ בשלח תשל"ט

קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ בשלח תשל"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח". בקובץ הנוכחי – הנחה מחלק מהתוועדות מוצאי ש"פ בשלח, י"ג שבט תשל"ט (בקביעות שנה זו).

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, באו פנינים מ"יחידות" בתקופה זו בשנת תשל"ט.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט