קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ בלק תשל"ח

קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ בלק תשל"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשל"ח (כקביעות שנה זו). בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות מוצאי ש"פ בלק, י"ז תמוז (נדחה).

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, באו פנינים מר"ד בחלוקת הדולרים י"ג סיון תשמ"ח (תדפיס מתוך דברי משיח תשמ"ח ח"ד שמכינים עתה לדפוס).

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט