קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ אמור תשל"ח

קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ אמור תשל"ח

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח" תשל"ח (כקביעות שנה זו). בקובץ הנוכחי – הנחה מהתוועדות מוצאי ש"פ אמור, י"ג אייר, אור לי"ד אייר, פסח שני.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

בתור הוספה, באו פנינים מר"ד בחלוקת הדולרים ט' ניסן תשמ"ח (תדפיס מתוך דברי משיח תשמ"ח ח"ג – נמצא בדפוס). כמו"כ בא יומן מתקופה זו בשנת תשל"ח, בפרסום ראשון.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט