קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ אחרי תשל"ח חלק שני

קובץ דברי משיח – מוצאי ש"פ אחרי תשל"ח חלק שני

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח".

בתקופה זו מתפרסמות שיחות משנת תשל"ח – מתוך דברי משיח תשל"ח ח"ג המוכן לדפוס. בקובץ הנוכחי – חלק שני מהתוועדות מוצאי ש"פ אחרי.

בתור הוספה בא יומן מתקופה זו בשנת תשנ"ג, מתוך ימי משיח תשנ"ג ח"ב שמכינים עתה לדפוס.

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט