קובץ דברי משיח – ליל א' דחג הסוכות תשמ"ח

קובץ דברי משיח – ליל א' דחג הסוכות תשמ"ח

לקראת חג הסוכות, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח – תשמ"ח". בקובץ הנוכחי – הנחה ויומן משיחות ליל א' דחה"ס (אחרי מעריב, ולאורחים בסוכה).

להורדה לחץ כאן

לתרומות והקדשות לחץ כאן

תוכן:

השיחה אחרי מעריב:
א) אמירת "גוט יום טוב" ג"פ בהתאם לג"פ שמחה שנאמר בחג הסוכות (ס"א)
ב) מעלת ליל א' דחה"ס, שאז היא פתיחת שמחת בית השואבה (בזמן הגלות) (ס"ב)
ג) הקשר לשיעור חומש היומי ע"פ תורת אדה"ז, ובהתאם עם תורת הבעש"ט בנוגע להתהוות דמקום וזמן, וכפי שנתבארה ע"י שאר הנשיאים ממלאי מקומם (ס"ג)
ד) ההכרח – ובמילא יש ע"ז נתינת כח – לפעול בענין ד"הקהל" (ס"ד)
ה) הקשר בין האושפיזין דיום זה (אברהם אבינו והבעש"ט) לענין ד"הקהל" (ס"ה-ז)
ו) שיעור היומי ברמב"ם: המעלה דמעין המחובר למקורו; ההוראה מזה ל"נבוכים": כשמקושרים לרבי אי אפשר להיות "מלמטה" ("אַרונטער"), אלא רק "מלכתחילה אַריבער"! (ס"ח)
ז) שיעור חומש היומי: הברכה לאשר בענין השמן – "מאשר שמנה לחמו", והקשר לענין ד"הקהל"; הקשר לשמע"צ (ס"ט-י)
ח) הקשר בין מצות נטילת ד' מינים וישיבה בסוכה לענין ד"הקהל" (סי"א-ג)
ט) "המעשה הוא העיקר" – ההתעסקות בפועל בעניני "הקהל" כולל ובקשר עם שמחת בית השואבה (סי"ד-טז)

השיחה לאורחים בסוכה:
א) ג"פ שמחה בחה"ס; קיצור הדיבור בגלל הדחיפות (ס"א)
ב) הקשר בין האושפיזין דאברהם אבינו והבעש"ט ושיעור חומש היומי להענין דהכנסת אורחים (ס"ב)
ג) הכרת תודה למארח ע"י האורחים, ועד"ז לאידך – הכרת תודה של המארח לאורחים, שזיכו אותו במצות הכנסת אורחים (ס"ג)
ד) לימוד האורחים מהמארח – להכניס אורחים בחזרתם לביתם, ובהתאם עם הציווי ד"הקהל" (ס"ד)

בתור הוספה, בא ר"ד מהיחידות לחברי ה"קרן לפיתוח – מחנה ישראל" ביום שני, ה' תשרי:
• מחיל אל חיל – במיוחד בענינים לטובת עם ישראל
• מחובתו של הבעל לתרגם הברכה לאשתו!
• קהילה ספרדית אמיתית בהתאם למסורת שלהם
• ועוד!

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט